Praktische grammatica Spaans

 25,95

Praktische grammatica Spaans is een leer- en oefenboek, voor in de les of thuis. Het boek sluit aan bij niveau A1-B1 van het Europees Referentiekader. Het kan gebruikt worden voor het extra bestuderen en oefenen van bepaalde grammaticaonderwerpen en behandelt de grammaticaonderwerpen die horen bij een basiskennis Spaans. Dit boek geeft uitleg van de grammatica gevolgd door een aantal oefeningen en is ideaal als aanvulling op de gebruikte leergang. De oplossingen van de oefeningen staan achter in het boek zodat je jezelf achteraf kunt toetsen.

De Praktische grammatica Spaans is een oefengrammatica die uitgaat van de verschillen tussen het Nederlands en het Spaans. De oefeningen worden op verschillende niveaus aangeboden en laten de gebruiker zelf ontdekken wat de regels zijn voor het gebruik van een grammaticale vorm.

De grammaticale onderwerpen worden steeds op een dubbele pagina behandeld. Op de linkerpagina wordt het onderwerp eerst bondig en helder uiteengezet. Daarna volgen voorbeelden behorende bij het grammaticale onderwerp. Op de rechterpagina staan oefeningen. Achter in het boek bevinden zich de antwoorden op de oefeningen, een overzicht van werkwoorden en een uitgebreid register.

Categorie: Tag: